MENU:

Polityka prywatności

Przetwarzanie i Ochrona Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych (w rozumieniu ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – (zwane dalej RODO )
w odniesieniu do danych osobowych KLIENTÓW jest
ANETA FALGER TELIMENA STUDIO
Łazany 258, 32-020 Wieliczka
e-mail: biuro@telimenastudio.pl
Firma posiada nadane numery ewidencyjne: NIP: 5731352963, REGON: 122604048

1. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne.

2. Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane w wiadomości e-mail, wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie wysłane drogą elektroniczną (możesz otrzymać od nas e-mail dotyczący odpowiedzi na Twoje pytanie). Jeżeli skontaktujesz się z nami telefonicznie, przetwarzamy Twoje dane osobowe, wyłącznie w celu zwrotnego kontaktu telefonicznego.

3. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do w/w celów.

4. Administrator stosuje wszelkie odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony, zapobieganiu utracie lub niewłaściwemu użyciu danych osobowych.

5. Administrator zapewnia realizację Twoich uprawnień, wynikających z rozporządzenia RODO. Masz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania lub żądania ich całkowitego usunięcia lub ograniczenia prawa przetwarzania swoich danych osobowych, jak również ich przeniesienia do innego Administratora – w tym celu można wysłać zgłoszenie na podany adres e-mail: biuro@telimenastudio.pl z określeniem żądania wprowadzenia zmian lub usunięcia danych z ewidencji. Administrator może odmówić usunięcia Twoich danych wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące, nadrzędne przepisy prawa.

6. Dane osobowe są przetwarzane i przechowywane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Administrator nie sprzedaje i nie udostępnia żadnych danych osobowych podmiotom trzecim w jakimkolwiek celu.

7. Jeżeli masz zastrzeżenia do przetwarzania danych osobowych przez Administratora, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO).

Wykorzystanie plików cookies

1. Nasza witryna, jak większość witryn internetowych, korzysta z plików cookies. 2. Pliki cookies są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika witryny. Przeznaczone są do korzystania ze stron witryny. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym. 3. Pliki cookies nie gromadzą żadnych danych osobowych, w tym nazwisk i adresów e-mail. Pliki cookies możemy podzielić na dwa typy plików: cookies sesyjne: są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia; cookies trwałe: są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Twojego urządzenia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia. 4. Operator witryny internetowej wykorzystuje pliki cookies w celu: przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu witryny do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności witryny internetowej. 5. Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili masz możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z witryny będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies. Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Więcej informacji o plikach cookies znajdziesz w Wikipedii.